Danh mục
Thứ Sáu, 14/05/2021, 13:51
Tiếng việt English
 

Khu di tích k9, đá chông

 Khu di tích Đá Chông hay còn gọi là khu di tích k9, Đây là nơi giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến trống mỹ(1969-1975), cũng là nơi hoạt động của người lúc sinh thời (1957-1969).

khu di tích k9

Nơi đây được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt trong quần thể Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội này và tại nơi đây nằm trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam.

khu di tích k9

Việc thành lập Khu bảo tồn rừng K9 nhằm bảo tồn và phát huy, tôn tạo các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, môi trường của Khu Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các lớp trẻ , học tập tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý thức bảo vệ di tích lịch sử, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, và đặc biệt hơn là mang ý nghĩa lịch sử về bác hồ.

 

Khu rừng đá chông (K9) có diện tích 234 ha nằm trên địa bàn 3 xã: Ba Trại, Minh Quang, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.